Info

Nájdete nás v priestoroch Národného tenisového centra...

Kontakty

Ministerstvo pohody Príkopova 6, 831 03 Bratislava
(NTC Bratislava)

+ 421 911 065 956